DOBRO DOŠLI

Hvala sto ste posetili našu web stranicu. Nećemo Vam oduzimati prevše vremena, I potrudićemo se da Vam u u sto kraćem opisu predstavimo našu auto školu. Uputićemo Vas kako da dodjete do vozačke dozvole. U Beogradu postoji veliki broj auto škola, a na Vama je da se odlučite I izaberete onu za koju smatrate da Vam najviše odgovara.
Najbolji način jeste preporuka, ali s obzirom da se instruktori često menjaju ili zbog boljih uslova prelaze u druge auto centre, nekada može da Vas navede na pogresnu odluku. Ukoliko se odlučite za nas, potrudićemo se da prvenstveno zavolite vožnju, da naučite sta sve mozete da očekujete u vožackom stažu.
Za uspeh, potrebna je obostrana saradnja. Potrebno je da zajednički prevazilazimo poteskoće tokom obuke, da se nerviramo, radujemo, grešimo I greške ispravljamo. Sve je to sastavni deo jedne nove veštine I ispita za ceo život. I uvek, kada sednete u automobil, sami ili sa nekim, ispit počinje iz početka. Shvatite da u vožnji ne postoji mnogo prostora za greske. Izbor instruktora je vrlo bitan, a ne vremenski period za koji mozete da završite sa časovima vožnje. Želimo Vam puno uspeha. Auto škola FIVA.

50% POPUSTA

50 % popusta na ispite u periodu do 5.04.2016

LEKARSKO UVERENJE GRATIS

Višegodišnjom saradnjom sa kolegama iz doma zdravlja Vizim obezbedili smo našim polaznicima besplatno lekarsko uverenje

PRVA POMOĆ GRATIS

Prva pomoć predstavlja skup mera i postupaka kojima se spasava život i sprečava dalje pogoršanje zdravlja povređenih i obolelih osoba.
Upis

Upis

Šta je sve potrebno za upis u auto školu?
Da kandidat ima navršene godine starosti propisane zakonom za kategoriju za koju se obučava, važeća lična karta, lekarsko uverenje

U auto školi potpisujete ugovor kojim je regulisan način obuke i način sprovođenja i organizovanja ispita, pri čemu je potrebna lična karta, a za maloletna lica je potrebno i prisustvo roditelja za potpis ugovora.

Probna vozacka dozvola traje 12 meseci, a mogucnosti sa probnom dozvolom su:

 • Može se koristiti samo na teritoriji Republike Srbije
 • Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-05:00
 • Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju
 • Brzina kretanja vozila ne sme biti veca od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo krece
 • Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozacku dozvolu, mora biti oznaceno posebnom oznakom “P”
 • Vozac koji ima probnu vozacku dozvolu, a nema navršienih 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozacku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina
 • Sa probnom vozackom dozvolom nije moguce upisati obuku za druge kategorije.

Pre početka vozačkog ispita utvrđuje se identitet kandidata uvidom u ličnu kartu, za kandidata koji je strani državljanin uvidom u pasoš ili ličnu kartu za strance, a za izbeglice uvidom u izbegličku legitimaciju...
Kandidat kome je u lekarskom uverenju upisano obavezno korišćenje pomagala, ista mora koristiti prilikom polaganja praktičnog ispita...

POLAGANJE TEORETSKOG DELA ISPITA

Za vreme trajanja vozačkog ispita ne mogu biti uključeni mobilni telefoni ni kandidata, ni ispitivača.. Teorijski ispit se polaže na računaru putem testa, koji je sastavljen od slučajno izabranih pitanja iz ukupnog fonda pitanja, pri čemu pitanja obuhvataju sadržaj iz programa teorijske obuke.Celokupan proces polaganja teorijskog ispita se snima sistemom za audio-video snimanje (u daljem tekstu: audio-video sistem) koji omogućava snimanje svih kandidata i ispitivača celim tokom polaganja teorijskog ispita.. Teorijski ispit ispitivači ne mogu započeti, odnosno nastaviti, u slučaju prestanka rada audio-video sistema. Kandidati za vozače vozila kategorija BE, C1E, CE, D1E i DE ne polažu teorijski ispit.. Teorijski ispit se polaže u učionici pravnog lica koje organizuje vozački ispit. Za vreme sprovođenja teorijskog ispita u učionici su prisutni samo kandidati i članovi ispitne komisije, odnosno lica koja vrše nadzor nad sprovođenjem vozačkog ispita.. Pre početka teorijskog ispita, ispitna komisija upoznaje kandidate sa načinom rešavanja testa i pruža im objašnjenja koja se odnose na način sprovođenja ispita.. Nakon započinjanja teorijskog ispita nije dozvoljena komunikacija između kandidata, odnosno kandidata i ispitivača. Do završetka ispita, odnosno odustajanja od polaganja, kandidat ne može napustiti učionicu, odnosno mesto za računarom na kojem polaže ispit.. Tačan odgovor na svako pitanje donosi određeni broj poena, koji je naveden uz svako pitanje. Ukupan broj poena na testu je jednak zbiru poena koji donosi tačan odgovor na svako pojedinačno pitanje. Teorijski ispit traje 60 minuta.

POLAGANJE PRAKTIČNOG DELA ISPITA

Praktični ispit se polaže iz upravljanja vozilom na uređenom poligonu za praktičnu obuku (u daljem tekstu: poligon) i u saobraćaju na javnom putu, kao jedinstven ispit.Prilikom sprovođenja praktičnog ispita na poligonu, propisane oznake na podlozi moraju biti jasno uočljive, a saobraćajne kupe postavljene na propisan način. Na delu praktičnog ispita koji se polaže u saobraćaju na javnom putu, ocenjuje se da li je kandidat stekao potrebno znanje i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu. Pre početka praktičnog ispita, ispitna komisija upoznaje kandidate sa načinom i uslovima polaganja ispita Na delu praktičnog ispita koji se sprovodi na poligonu kandidat za vozača motornih vozila kategorija B1 i B izvodi sledeće poligonske radnje:

 • 1) vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake
 • 2) parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad
 • 3) parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad
 • 4) polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake
 • 5) zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom
 • 6) kočenje i zaustavljanje.

Google map

Naša lokacija

Mihajla Valtrovića 36
Žarkovo 11030 , Beograd

Telefon: +381 (0) 11 2 36 26 36

FACEBOOK

KAKO DO NAS?

Adresa: Mihajla Valtrovića 36
Žarkovo 11030 , Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2 36 26 36
Mobilni: +381 (0) 65 23 22 618
E-maill: office.fiva@eunet.rs